Dobre światło jest potrzebne wszystkim

Dla jednostek specjalnych

Naszą ofertę wymiany systemów oświetleniowych kierujemy także do:

zakładów doskonalenia zawodowego

wyższych uczelni prywatnych i państwowych

spółdzielni mieszkaniowych

wspólnot mieszkaniowych

czyli wszędzie tam, gdzie dobre światło ma znaczenie.

We współpracy z instytucjami finansowymi dajemy naszym Klientom możliwość realizacji inwestycji wymiany oświetlenia. Naszym partnerem jest mBank, który dostarcza narzędzia finansowania dostosowane do specyfiki danej branży, czy profilu działalności oraz DLL, który oferuje leasing na dobrych warunkach.