Audyt

Proces inwestycyjny jest zawsze poprzedzony audytem dotychczasowego systemu oświetleniowego, który możemy wykonać niezależnie.

Niezależnie od samego procesu inwestycyjnego, możemy przeprowadzić audyt obecnego systemu oświetleniowego w formie uproszczonej, którego efektem jest prezentacja rozwiązań mających na celu poprawę efektywności energetycznej danego obiektu. Audyt składa się z inwentaryzacji instalacji oświetleniowej obejmującej istniejące punkty oświetleniowe wraz z ich mocą oraz symulacji nowego systemu oświetleniowego LED.

Częścią audytu jest karta efektywności energetycznej zawierająca parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej oraz Karta efektu ekologicznego zadania ochrona powietrza. Audyt przeprowadzany jest przez wykwalifikowanych specjalistów, a do pomiarów używany jest certyfikowany sprzęt.

Audyt składa się z następujących etapów:

1 INWENTARYZACJA

Przeprowadzenie szczegółowych pomiarów pomieszczeń
z rozmieszczeniem okien i drzwi.

Identyfikacja obecnego oświetlenia
i pomiar jego natężenia

2 PROJEKTOWANIE

Zaprojektowanie nowego systemu oświetleniowego

3 WYLICZENIA

Oszacowanie oszczędności i strat energetycznych oraz wydanie rekomendacji w zakresie poprawy efektywności energetycznej w inwentaryzowanych pomieszczeniach