Polityka prywatności

Spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alledo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Broniwoja 3/85, 02-655 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000541114, REGON 360718135, NIP 9512388093 (dalej „Alledo”).

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z nami pod adresem e-mail: rodo@alledo.pl, pod numerem telefonu 22 299 16 16 lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

Pani/Pana dane osobowe przekazane nam poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej www.alledo.pl będą przetwarzane w celu kontaktu na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne.

Dane osobowe zapisywane są na obszarze Unii Europejskiej i są przekazywane dalej tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy albo na podstawie nadrzędnych przepisów prawnych, bądź jeśli osoba, której dane dotyczą, udzieliła na to zgody lub przekazanie danych jest dopuszczalne z innych powodów zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawnymi.

Strona internetowa jest hostowana przez usługodawcę, firmę Home.pl ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, która zgodnie z umową jest zobowiązana do zachowania tajemnicy i przetwarzania danych tylko w imieniu i na zlecenie Alledo.

W zależności od celu, okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może być różny. Po upływie danego okresu Pani/Pana dane są trwale usuwane albo zanonimizowane.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO.

Stosowanie plików cookies

W celu poprawienia prezentacji i nawigacji niniejsza strona internetowa używa plików cookies [ciasteczek]. Ciasteczko to plik tekstowy, który jest wysyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki. W pliku tym zostaje umieszczony adres URL, który był odwiedzany, jak również data wizyty i data utraty ważności, która określa okres aktywności ciasteczka.
Rodzaje plików cookies używanych na Stronie internetowej:

  • pliki seryjne – to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do momentu opuszczenia Strony internetowej lub do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej przez Użytkownika;
  • pliki stałe – to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej przez Użytkownika

Pliki cookies wykorzystujemy do następujących celów:

  • do zapewnienia sesji Użytkownika;
  • do zapisu wyborów oraz preferencji dokonanych przez Użytkownika na formularzach obsługowych;
  • w celach statystycznych do analiz dotyczących ruchu oraz odwiedzalności poszczególnych Stron internetowych, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

W momencie wejścia na stronę internetową pojawia się informacja o stosowaniu ciasteczek. Mają Państwo możliwość zdecydowania, czy chcą zaakceptować ciasteczka, czy też nie. Mogą Państwo:

  • swoją przeglądarkę tak ustawić, aby byli Państwo informowani, ilekroć dostaną Państwo plik cookie;
  • skorzystać z ustawowego prawa do sprzeciwu, odrzucając ciasteczka w ustawieniach przeglądarki.

Jednak jeśli nie akceptują Państwo ciasteczek, być może nie będą Państwo mogli wykorzystywać pełnego spektrum funkcji strony internetowej.

Stosowanie Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, systemu analizy usług sieciowych należącego do Google Inc. („Google”).

Google Analytics stosuje ciasteczka, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizowanie przez Państwa korzystania ze strony internetowej. Sporządzone przez ciasteczko informacje dot. korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji procedury anonimizacji IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie jednak przez Google wcześniej skrócony na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach – sygnatariuszach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA jest przekazywany pełny adres IP i tam dopiero skracany. Z upoważnienia operatora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania przez państwa ze strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności strony internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu na rzecz operatorów strony.
Państwa adres IP przekazany poprzez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie podawany przez Google razem z innymi danymi.

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu ciasteczek poprzez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku być może nie będą Państwo mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie i przekazywanie do Google danych sporządzonych przez ciasteczko w temacie korzystania przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google w ten sposób, że pod poniższym linkiem
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) ściągną Państwo i zainstalują dostępną tam Browser-Plugin [wtyczkę do przeglądarki].