Polityka prywatności

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z nami pod adresem e-mail: rodo@alledo.pl, pod numerem telefonu 22 299 16 16 lub pisemnie na adres siedziby Spółki.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1. świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem strony www.alledo.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. obsługi procesów reklamacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
4. prowadzenia działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
5. wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, ich podanie może być warunkiem zawarcia umowy lub może być dobrowolne, ale np. niezbędne do skorzystania z oferowanych przez nas usług lub konieczne dla rozpatrzenia reklamacji. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom danych:
1. podmiotom z Grupy Cyfrowy Polsat S.A., naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi związane z zakupem instalacji fotowoltaicznej;
2. naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) tj. m.in. agentom, instalatorom, firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, logistycznym, agencjom marketingowym, towarzystwu ubezpieczeniowemu w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług w celu realizacji umowy łączącej ich z Alledo;
3. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe zapisywane są na obszarze Unii Europejskiej i są przekazywane dalej tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania umowy albo na podstawie nadrzędnych przepisów prawnych, bądź jeśli osoba, której dane dotyczą, udzieliła na to zgody lub przekazanie danych jest dopuszczalne z innych powodów zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawnymi.
Strona internetowa jest hostowana przez usługodawcę, firmę Home.pl ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin, która zgodnie z umową jest zobowiązana do zachowania tajemnicy i przetwarzania danych tylko w imieniu i na zlecenie Alledo.
Informujemy, że w podczas przetwarzania nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.
W zależności od celu, okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może być różny np. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy, zakończenia postępowania reklamacyjnego, cofnięcia zgody lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Po upływie danego okresu Pani/Pana dane są trwale usuwane albo zanonimizowane.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Alledo. Pani/Pana dane nie będą dalej przetwarzane, chyba że Alledo wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub RODO.

Stosowanie plików cookies

W celu poprawienia prezentacji i nawigacji niniejsza strona internetowa używa plików cookies [ciasteczek]. Ciasteczko to plik tekstowy, który jest wysyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki. W pliku tym zostaje umieszczony adres URL, który był odwiedzany, jak również data wizyty i data utraty ważności, która określa okres aktywności ciasteczka.
Rodzaje plików cookies używanych na Stronie internetowej:
– pliki seryjne – to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do momentu opuszczenia Strony internetowej lub do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej przez Użytkownika;
– pliki stałe – to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej przez Użytkownika.

Pliki cookies wykorzystujemy do następujących celów:
– do zapewnienia sesji Użytkownika;
– do zapisu wyborów oraz preferencji dokonanych przez Użytkownika na formularzach obsługowych;
– w celach statystycznych do analiz dotyczących ruchu oraz odpowiedzialności poszczególnych Stron internetowych, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

W momencie wejścia na stronę internetową pojawia się informacja o stosowaniu ciasteczek. Mają Państwo możliwość zdecydowania, czy chcą zaakceptować ciasteczka, czy też nie. Mogą Państwo:
– swoją przeglądarkę tak ustawić, aby byli Państwo informowani, ilekroć dostaną Państwo plik cookie;
– skorzystać z ustawowego prawa do sprzeciwu, odrzucając ciasteczka w ustawieniach przeglądarki.

Jednak jeśli nie akceptują Państwo ciasteczek, być może nie będą Państwo mogli wykorzystywać pełnego spektrum funkcji strony internetowej.

Stosowanie Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, systemu analizy usług sieciowych należącego do Google Inc. („Google”).

Google Analytics stosuje ciasteczka, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizowanie korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Sporządzone przez ciasteczko informacje dot. korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji procedury anonimizacji IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie jednak przez Google wcześniej skrócony na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach – sygnatariuszach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA jest przekazywany pełny adres IP i tam dopiero skracany. Z upoważnienia operatora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania przez państwa ze strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności strony internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu na rzecz operatorów strony.

Państwa adres IP przekazany poprzez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie podawany przez Google razem z innymi danymi.