Zlecenie serwisowe

Adres


Zgłoszenie serwisowe


Lokalizację pomieszczenia proszę wskazać w oparciu o dołączony do dokumentacji wykonawczej plan pomieszczeń opatrzony numeracją wykonawcy.

W przypadku problemów z odszukaniem planu prosimy o kontakt z nr tel. 22 299 16 16

Źródło problemu

Mocowanie TakNie
Źrodła światła TakNie


Informacja dla zgłaszającego

Skontaktujemy się z Państwem w przeciągu 7 dni roboczych od dnia wysłania zgłoszenia i poinformujemy o dalszej procedurze.

Alledo Sp. z o.o. będzie procesowało zgłoszenie zgodnie z podpisaną umową i zasadami wynikającymi z gwarancji sprzedawcy lub producenta.
Alledo Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość weryfikacji zasadności zgłoszenia.

W przypadku stwierdzenia, że usunięcie usterki wymaga realizacji prac nie objętych gwarancją lub zgłoszenie wpłynęło po zakończeniu okresu gwarancyjnego zostaniecie Państwo o tym fakcie niezwłocznie poinformowani i wspólnie uzgodnimy z Państwem sposób dalszego procedowania zgłoszenia.