Wypełnij krótki formularz. Skontaktujemy się z Tobą niebawem.

  Zaznacz obszar zainteresowania:
  FOTOWOLTAIKAOŚWIETLENIE
  Wysyłając formularz: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przeze mnie podanym przez Alledo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Broniwoja 3/85, 02-655 Warszawa: w celu przedstawienia oferty handlowej Alledo, na podstawie mojej zgody (podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO) poprzez kontakt telefoniczny, SMS, MMS lub podczas wizyty doradcy handlowego. Oświadczam, że zapoznałem się / zapoznałam się z Regulaminem i akceptuję jego treść. Wyrażam zgodę na kierowanie do mnie informacji i materiałów reklamowych przez Alledo Sp. z o.o.

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alledo sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Broniwoja 3/85 w Warszawie.
  2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z nami pod adresem email: rodo@alledo.pl, pod numerem telefonu 22 299 16 16 lub pisemnie na adres siedziby Spółki;
  3. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
  1) w celu przedstawienia oferty handlowej, na podstawie Pani/Pana zgody (podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  2) w celu marketingu produktów i usług Alledo, na podstawie Pani/Pana zgody (podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  3) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia danych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Prawo do wycofania zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  6. Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane w zakresie wyrażonej zgody przez okres: 90 dni lub do wycofania zgody, w zależności, co nastąpi wcześniej, lub do wygaśnięcia roszczeń w przypadku zainteresowania naszą ofertą.
  7. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom danych:
  1) podmiotom z Grupy Cyfrowy Polsat S.A., naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi związane z zakupem instalacji fotowoltaicznej.
  2) naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) tj. agentom, instalatorom, firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, logistycznym, agencjom marketingowym, towarzystwu ubezpieczeniowemu.
  8. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1) dostępu do swoich danych osobowych;
  2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  4) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  5) przenoszenia danych;
  6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest w Polsce Urząd Ochrony Danych Osobowych.
  9. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie danych jest dobrowolne.
  10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w procesie nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu.