Dobre światło do nauki i pracy

Oświetlenie dla samorządów

O tym, że dobre światło jest ważne w codziennej nauce i pracy nie trzeba nikogo przekonywać. Odpowiednie jego natężenie, barwa, brak migotania i bezgłośna praca zapewniają nam komfort życia. Ale czy wiemy jakie standardy oświetleniowe obowiązują w szkołach, w których dzieci i młodzież spędza przeciętnie 1800 godzin w ciągu roku? Zgodnie z polskimi normami średni wymagany poziom natężenia światła w klasach to 300 luksów (lx), podczas, gdy tablica powinna być doświetlona światłem o natężeniu 500 lx. Rzeczywistość nie wygląda najlepiej. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w szkołach na terenie województwa śląskiego, średnie natężenie oświetlenia na tablicy wynosi 183 lx, a więc prawie trzykrotnie mniej od normy, podczas, gdy minimalne średnie wartości natężenia oświetlenia ławek są spełnione jedynie w połowie pomieszczeń.

Oto najważniejsze argumenty za:

NIŻSZE KOSZTY

obniżenie wydatków na energię elektryczną z tytułu obniżenia mocy instalacji oświetleniowej
nawet o 75%

brak kosztów konserwacji
i wymiany źródeł światła nawet przez 20 lat

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

– wysoka jakość instalacji oświetleniowej marki Philips spełniająca normy bezpieczeństwa fotobiologicznego, posiadająca certyfikat ENEC oraz posiadająca współczynnik odwzorowania kolorów zbliżony do światła słonecznego

DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

zdrowsze dzieci z lepszymi wynikami w nauce
– większy komfort pracy dla nauczycieli w szkołach i urzędników w urzędach
ograniczenie emisji CO2 do atmosfery
– możliwość sfinansowania inwestycji, także etapami,
w bezpiecznej formule najmu w której miesięczny czynsz jest wydatkiem bieżącym a nie zadłużeniem

Wymiana oświetlenia. Zobacz jak działamy.

1 INWENTARYZACJA

Przeprowadzamy inwentaryzację obecnej instalacji oświetleniowej
w obiekcie

2 AUDYT

Przygotowujemy audyt energetyczny oświetlenia
w formie uproszczonej

3 PROJEKT

Projektujemy nową instalację oświetleniową oraz wyliczamy prognozę zużycia energii
i wygenerowane oszczędności.

4 OFERTA

Przedstawiamy ofertę nowej instalacji oświetleniowej wraz z możliwością jej sfinansowania.

5 MONTAŻ

Montujemy nową instalację oświetleniową
(montaż w szkołach przeprowadzamy nocą
i w weekendy)

6 GWARANCJA I WYGODA

Po zakończeniu wymiany oświetlenia zapewniamy nawet 10-letnią gwarancję producenta (Philips), brak kosztów konserwacji i wymiany źródeł światła nawet przez 20 lat.