Audyt energetyczny. Normy i faktyczne zużycie energii.

Audyt energetyczny to niezbędny etap prac w procesie wymiany oświetlenia. Profesjonalnie przygotowany dokument powinien zawierać wyniki inwentaryzacji pomieszczeń, symulację nowego oświetlenia wykonaną w programie DIALux oraz wyliczenia w zakresie poprawy efektywności energetycznej danego budynku czy pomieszczenia.

Audyt jest przygotowywany zgodnie z metodologią opisaną w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej i przy wykorzystaniu obowiązujących tam norm. Zgodnie z obowiązującą metodologią przy wyliczaniu zużycia energii bierzemy pod uwagę tylko NORMATYWNĄ MOC OPRAW oraz NORMATYWNY CZAS UŻYTKOWANIA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA, który w przypadku pomieszczeń w budynkach biurowych i użyteczności publicznej wynosi 1 800 h w skali roku. Norma ta oznacza, że źródło światła powinno być włączone przez ponad 7 godzin dziennie we wszystkie dni robocze w ciągu roku. Teoria teorią, a praktyka pokazuje, że światło jest wielokrotnie wyłączane w ciągu dnia na korytarzach, czy też w klasach. Zdarza się, że zużycie z normatywów jest nawet 2 razy większe niż rzeczywiste, co wiąże się z tym, że zarówno szkoły, jak i samorządy chcą oszczędzać, niestety często kosztem uczniów i pracowników.

Aby urealnić wartości w zakresie mocy i czasu użytkowania w przygotowywanych przez nas ofertach posługujemy się danymi dotyczącymi zużycia energii z faktur i przyjmujemy, że oświetlenie zużywa od 90 do 70% energii z rachunków w zależności od występowania sprzętów o dużym poborze mocy (kuchnia, klimatyzacja, sprzęt komputerowy, drukarki). Oczywiście może się tak zdarzyć, że z normatywu wychodzi mniejsze zużycie energii niż w rzeczywistości – wtedy nie zawyżamy tej wartości i pozostaje ona na tym samym poziomie.