Kolektory słoneczne versus panele fotowoltaiczne

Słońce to źródło życia, a tym samym energii, którą człowiek wykorzystuje do zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych. Energię można uzyskać z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu odpowiednich rozwiązań – kolektora słonecznego i paneli fotowoltaicznych. Czym różnią się te urządzenia i jak je odróżnić od siebie?

Podstawową różnicą jest efekt końcowy – kolektor słoneczny zamienia energię promieniowania słonecznego w ciepło, podczas, gdy panel fotowoltaiczny w energię elektryczną. W pierwszym przypadku następuje konwersja fototermiczna dzięki zastosowaniu absorberów, w drugim przypadku konwersja fotowoltaiczna z wykorzystaniem półprzewodników.