Wysoki współczynnik oddawania barw

Współczynnik oddawania barw CRI (Colour Rendering Index) lub RA określa jak dobrze postrzegane są barwy oświetlonych przedmiotów.

Przyjmuje on wartości od 1 do 100, gdzie najwyższe wartości oznaczają najlepsze oddawanie barw i najbardziej naturalny odbiór oświetlonego przedmiotu.

Współczynnik CRI równy 100 oznacza, że przedmioty oglądane w tym świetle mają kolory odwzorowane tak, jakby były oświetlone światłem słonecznym.

CRI, inaczej RA 80 to poziom wymagany w pomieszczeniach placówek edukacyjnych oraz biurowych przez polskie standardy oświetleniowe określone w normie PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

RA 60 RA 80 RA 100